GOLOMB Ośrodek Szkolenia Kierowców

FAQ

W jakim wieku można rozpocząć kurs na prawo jazdy?

Minimalny wiek rozpoczęcia kursu to 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku dla poszczególnej kategorii.
Minimalny wiek dla kat. A -24 lata. Minimalny wiek dla kat. B i A2 – 18 lat.

Jakie dokumenty należy przygotować przed rozpoczęciem szkolenia?

Przed rozpoczęciem kursu należy wyrobić nr PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)

Gdzie i kiedy uzyskam nr PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)?

Numer PKK uzyskamy w wydziale komunikacji (starostwie) ze względu na miejsce stałego zameldowania. Nr PKK zostanie wydany osobie spełniającej wszystkie wymagania najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem minimalnego wieku do rozpoczęcia szkolenia

Dokumenty niezbędne do wyrobienia nr PKK:

– 1 zdjęcie 3,5 x 4,5 cm,
– Wniosek o wydanie prawa jazdy,
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
– zgoda rodziców (wymagana u osób niepełnoletnich).
Wszystkie dokumenty dostarczamy do urzędu w celu nadania nr PKK.

Czy w ośrodku można wykonać badania lekarskie?

Tak, Ośrodek zawsze dla każdej grupy organizuje możliwość wykonania badań lekarskich, badania są płatne u lekarza w kwocie 200 zł.

Czy można przystąpić do egzaminu państwowego bez zaliczenia egzaminu wewnętrznego w Ośrodku?

Nie. Instruktor prowadzący podpisuje zaliczenie egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego, który jest potwierdzeniem przygotowania kursanta do egzaminu państwowego.

Czy trzeba chodzić na wykłady?

Tak i Nie. Przy kursie podstawowym wykłady są obowiązkowe, a daty zajęć są wpisywane do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzane później własnoręcznym podpisem kursanta. Jednak istnieje możliwość ominięcia wykładów wybierając KURS EKSTERNISTYCZNY.

Co to jest KURS EKSTERNISTYCZNY?

Kurs eksternistyczny umożliwia samodzielną naukę teorii w domu wówczas nie mamy obowiązku uczestnictwa w wykładach. Natomiast część praktyczną (jazdy) rozpoczynamy po zaliczeniu przez kursanta egzaminu państwowego w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.Kurs ten najczęściej wybierany jest przez osoby mające prawo jazdy i rozszerzając uprawnienia o kat. A2, A.

W jakich dniach i godzinach odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne

Wykłady najczęściej odbywają się w godzinach popołudniowych i najczęściej trwają 3 godz. w cyklu np. poniedziałek, środa, piątek w godz. od 16:30- 19:30
Umawianie jazd odbywa się w miarę naszych możliwości indywidualnie starając się dopasować do możliwości czasowych kursanta. Jednak należy pamiętać, że nie pojawienie się na jazdach, potwierdzonych przez kursanta najczęściej dzień przed planowanym spotkaniem lub odwołanie jazd w tym samym dniu. Powoduje ze jazdy przepadają. Dlatego bardzo prosimy o dobrą organizację wówczas cała grupa na tym korzysta.

Kiedy można zapisać się na egzamin państwowy praktyczny.

Termin egzaminu można rezerwować po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego w Ośrodku oraz po zaktualizowaniu nr PKK przez Ośrodek.

Jak zarezerwować termin egzaminu czy muszę jechać do WORD-u?

Termin egzaminu, zarezerwujemy i opłacimy na stronie www.info-car.pl Otrzymując potwierdzenie internetowej rezerwacji terminu.

Czy zdając na kat. A, w przypadku niepowodzenia, można stracić inne uzyskane wcześniej kategorie prawa jazdy?

Nie ma podstaw prawnych do takiego działania.