FAQ - Najczęstsze pytania

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

 1. W jakim wieku można rozpocząć kurs na samochód kategorii B?
  Minimalny wiek rozpoczęcia kursu to 17 lat i 9 miesięcy
 2. W jakim wieku można rozpocząć kurs na motocykl kategorii A?
  Minimalny wiek rozpoczęcia kursu to 17 lat i 9 miesięcy
 3. Czy mając 17 lat i 9 miesięcy wymagana jest zgoda rodziców?
  Tak
 4. Czy można rozpocząć jazdy równocześnie z wykładami albo w ich trakcie?
  Nie. Zajęcia praktyczne mogą się rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych i zdaniu egzaminu wewnętrznego. Odstąpienie od tej zasady grozi wszczęciem postępowania administracyjnego i w konsekwencji unieważnieniem kursu (Dziennik Ustaw nr 217 pkt. 4).
 5. Czy można rozpocząć jazdy bez zdania egzaminu wewnętrznego teoretycznego?
  Nie. Zabrania się rozpoczęcia jazd bez znajomości teorii a egzamin wewnętrzny jest tego potwierdzeniem.
 6. Czy mając kat. B, gdy robi się kurs na kat. A, trzeba chodzić na wszystkie wykłady czy są jakieś skrócone formy szkolenia dla takich osób?
  Nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba, bez względu na to czy posiada inne kategorie, jest traktowana tak samo jak osoby bez żadnych uprawnień i jest zobowiązana do odbycia szkolenia w pełnym wymiarze godzin.
 7. Czy trzeba chodzić na wykłady?
  Tak. Wykłady są obowiązkowe, a daty zajęć są wpisywane do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzane później własnoręcznym podpisem kursanta.
 8. Czy można otrzymać zaświadczenie ukończenia kursu przed wyjeżdżeniem wszystkich jazd?
  Nie. Wszystkie jazdy z datą i godziną są wpisywane do karty przeprowadzonych zajęć, która to karta stanowi dokumentację kursu. Wcześniejsze wydanie zaświadczenia byłoby fałszerstwem ściganym z urzędu.
 9. Czy można rozpocząć kurs bez badań lekarskich?
  Nie. Badania powinny być przeprowadzone najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, gdyż może okazać się, że osoba nie jest zdolna do prowadzenia pojazdu.
 10. Czy zdając na kat. A, w przypadku niepowodzenia, można stracić inne uzyskane wcześniej kategorie prawa jazdy?
  Nie ma podstaw prawnych do takiego działania.