FAQ - Najczęstsze pytania (2)

Super User włącz . Opublikowano w Uncategorised

 1. W jakim wieku można rozpocząć kurs na samochód kategorii B?
  Minimalny wiek rozpoczęcia kursu to 17 lat i 9 miesięcy
 2. Czy mając 17 lat i 9 miesięcy wymagana jest zgoda rodziców?
  Tak
 3. Czy można rozpocząć jazdy równocześnie z wykładami albo w ich trakcie?
  Nie. Zajęcia praktyczne mogą się rozpocząć dopiero po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych i zdaniu egzaminu wewnętrznego. Odstąpienie od tej zasady grozi wszczęciem postępowania administracyjnego i w konsekwencji unieważnieniem kursu (Dziennik Ustaw nr 217 pkt. 4).
 4. Czy można rozpocząć jazdy bez zdania egzaminu wewnętrznego teoretycznego?
  Nie. Zabrania się rozpoczęcia jazd bez znajomości teorii a egzamin wewnętrzny jest tego potwierdzeniem.
 5. Czy mając kat. B, gdy robi się kurs na kat. A, trzeba chodzić na wszystkie wykłady czy są jakieś skrócone formy szkolenia dla takich osób?
  Nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba, bez względu na to czy posiada inne kategorie, jest traktowana tak samo jak osoby bez żadnych uprawnień i jest zobowiązana do odbycia szkolenia w pełnym wymiarze godzin.
 6. Czy zdając na kat. A, w przypadku niepowodzenia, można stracić inne uzyskane wcześniej kategorie prawa jazdy?
  Nie ma podstaw prawnych do takiego działania.